Referenceliste

​Nedenfor findes et udpluk af projekter, hvor Bang Nielsen A/S har stået for udvikling og udførelse af projekterne i perioden 2003 – 2014 i totalentreprise størrelse fra kr. 3,0 til 33,0 millioner!

Desuden har Bang Nielsen A/S udført en del byggeri i eget regi.

"Bang Nielsen A/S har udført byggeopgaver, hvor vi har været rådgivere siden midten af 1990’erne. Arbejdsområdet har primært været Folkekirkens bygninger og middelalderkirker.

Bang Nielsen A/S har i perioden været tegnet af John Bang Nielsen, der har altid været leveret 1. klasses arbejde, været på forkant med problemløsninger også overfor byggesagernes tidsfrister og økonomi. I firmaet er der et solidt kendskab til at arbejde med istandsættelser og restaureringer og en stor respekt for at arbejde med gammelt murværk m.v."

August 2010
Anders Alsløv, adm. direktør

Arkitekterne Alsløv, Andersen & Vorbeck A/S​

Glasaxe Præstegård, ombygning

”Bang Nielsen har deltaget i ovennævnte sag som storentreprenør og forestået understøbning af facader og renovering af sokkel samt indvendig nedrivning. Arbejdet blev udført fra efteråret 2008 til sommeren 2009. Bang Nielsen har udført arbejdet i høj kvalitet, og har undervejs i byggeprocessen udvist stor fleksibilitet og evne til at deltage aktivt i at løse de ad hoc problemer der opstod. Bl.a. blev gravearbejdet udført under opsyn af Kroppedal Museum, idet området er af historisk interesse. I denne opgave deltog Bang Nielsen aktivt til at løse logistikken til alle parters tilfredshed.

Udover god kvalitet, har Bang Nielsen demonstreret vilje og evne til at styre de administrative processer med tidsplaner, kvalitetssikring osv., og entreprisen blev håndteret sikkert til et godt resultat”.

17. august 2010
Peter Testmann, arkitekt MAA
​Fogh & Følner Arkitekter A/S​​

Bygningsrenovering og restaureringsarbejder

”Undertegnede arkitekt kan bekræfte, at murer- og entreprenørfirmaet Bang Nielsen har stor erfaring indenfor restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Blandt andet kan vi nævne, at firmaet indenfor de senere år og senest i 2009 har udført etapevis renovering af facaderne på Jægerspris Slot, hvor arbejdet har bestået i afrensning af de berappede teglstensfacader, udskiftning af munkesten og andre typer defekte teglsten, udskæring og omfugning af facadefuger med hydraulisk kalkmørtel samt lasurbehandling af facaderne med speciel indfarvet kalkvand.

Endvidere har firmaet ved ovennævnte facaderenoveringer foretaget reparation og istandsættelse af chambranler med rokokoagtige profiler omkring vinduer og udv. døre, af resticeringer og af anden facadeornamentik på slottet.

Vi har også benyttet firmaet til mere begrænsede indvendige murværksreparationer på slottet af mere konservatormæssig karakter.

Bang Nielsen har vi også gennem årene benyttet ved restaurering af andre fredede og bevaringsværdige bygninger, herunder også ved udskiftning af teglhængte tage på disse bygninger og firmaet har i øvrigt for en måned siden færdigudført en større hovedistandsættelse af Blovstrød Sognegård ved siden af middelalderkirken i Blovstrød”.

20. august 2010

Torben Krogh Hansen

Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue ApS

SAS Bautahøj, hovedentreprise

26 nye hotelværelser, 1.370 m2

Entreprise 16.375.000,-

Afsluttet 2005

Ref.: Mangor & Nagel A/S, tlf.: 47 31 32 10

Novo Nordisk A/S

Postboks 1000, 2880 Bagsværd.

Renovering af Fauerholm

kr. 2.500.000,-

Afsluttet 2006

Ref.: Tegnestuen Møllestræde A/S, tlf.: 48 25 44 66

Novo Nordisk A/S, Bettina Birch​

Tilbygning til Møllegårdshallen, Jægerspris

Omklædning og baderum

180 m2

Hovedentreprise 2.900.000,-

Afsluttet 2006

Ref.: Frederikssund Kommune, tlf.: 47 35 10 00

Midtbanevej 1-20, 4050 Skibby.

20 boliger, vej og parkeringsanlæg

1.900 m2

Totalentreprise kr. 33.000.000,-

Afsluttet 2007

Ref.: Arkitektfirmaet Povl Krebs, tlf.: 40 11 93 30

Dansk Vandrelaug

Kultorvet 7, 1175 København K

Facaderenovering kr. 2.000.000,-

Afsluttet 2007

Ref.: Bygningskultur Danmark, Robert Lau​

Gerlev Vuggestue

Om- og tilbygning

Hovedentreprise kr. 3.150.000,-

Afsluttet 2007

Frederikssund Kommune, Søren Lindgaard tlf.: 47 35 10 00

Vænget, Jægerspris

Opførelse af hus

Hovedentreprise kr. 2.300.000,-

Afsluttet 2007

Ref.: Ulrik Schwanenflügel – Arkitektfirma, tlf.: 33 93 88 70

FDF Frederiksberg

Vårfluevej 23, 2610 Rødovre

Jomsborg – istandsættelse af Bjørnebo,

Jomsborgvej, Kulhuse, 3630 Jægerspris

Hovedentreprise kr. 2.600.000,-

Afsluttet 2008

Ref.: Factum2 Ølstykke, tlf.: 47 17 46 34

Nordcentret Frederiksværk

Ombygning af butikscenter

550 m2

Hovedentreprise kr. 3.681.000,-

Afsluttet 2008

Ref.: Dissing + Weitling, tlf.: 32 83 50 00

Ølsted Børnehave

Tilbygning og renovering, råhus

Entreprise kr. 1.600.000,-

Afsluttet 2008

Tømrermester Egon Bech A/S, tlf.: 47 72 20 60

Ølsted Skole

Facadeisolering og indvendig ombygning

Fagentreprise kr. 1.500.000,-

Afsluttet 2008

Ref.: Dines Jørgensen & Co. A/S, Hans Henrik Linde tlf.: 48 26 06 66​

TDC, Teglholmsgade

Nybyggeri

10.900 etagemeter

Murerentreprise kr. 6.900.000,-

Afsluttet 2009

Ref.: Brdr. A. & B. Andersen​

Frederikssund Ny Sognegård

Nybygning og renovering

Murerentreprise kr. 1.350.000,-

Afsluttet 2009

Ref.: Ark. Søren P. Heiberg, tlf.: 47 31 55 62

Kong Frederiks VII’s Stiftelse

Slotsgården 20, 3630 Jægerspris

Gl. Skovfogedsted, ny institutionsbygning

Hovedentreprise kr. 2.600.000,-

Afsluttet 2009

Ref.: Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue ApS, Brian Hansen tlf.: 47 33 33 00

Nyt stuehus, Frederikssund

Opførelse af nyt hus

Hovedentreprise kr. 2.900.000,-

Afsluttet 2010

Ref.: Carl Bro A/S, Frank Lemb tlf.: 47 31 10 80

Haldor Topsøe A/S

Nymøllevej 22, 2800 Lyngby

Islebjerggård, Heimdalsvej 6, 3600 Frederikssund.

Ombygning, 1.000 m2

Hovedentreprise kr. 5.375.000,-

Afsluttet 2010

Ref.: Haldor Topsøe A/S, Torben Kabel​

Totalombygning af hal, Kulhuse Savværk

1.000 m2

Hovedentreprise kr. 2.650.000,-

Afsluttet 2010

Ref.: Frederikssund Kommune, Jens Berg tlf.: 47 35 10 00

Sogneskolen i Jægerspris

Renovering af baderum

Hovedentreprise kr. 1.500.000,-

Afsluttet 2010

Ref.: Frederikssund Kommune, Søren Lindgaard tlf.: 47 35 10 00

Frederikssund Private Realskole

Opførelse af ny musikbygning

Fagentreprise murer kr. 550.000,-

Afsluttet 2011

Ref.: Ark. Søren P. Heiberg, tlf.: 47 31 55 62

Skt. Josefs Skole

Ny tilbygning

Tømrerentreprise kr. 1.650.000,-

Murerentreprise kr. 700.000,-

Afsluttet 2011

Ref.: Ing. Jørgen Braad, tlf.: 75 88 59 00

BR Legetøj, Frederikssund

Opførelse af ny bygning

Hovedentreprise kr. 7.300.000,-

Murerentreprise kr. 1.200.000,-

Tømrerentreprise kr. 1.900.000,-

Afsluttet 2011

Ref.: Mangor & Nagel, Max Møller, tlf.: 56 18 32 18

Højagergård

Tagentreprise kr. 1.100.000,-

Afsluttet 2012

Ref.: Frederikssund Kommune, Jens Berg tlf.: 47 35 10 00​

Privat hus i Holte

Ombygning

Hovedentreprise kr. 5.600.000,-

Murerentreprise kr. 1.400.000,-

Tømrerentreprise kr. 1.600.000,-

Afsluttet 2012

Ref.: Newark ApS, Stig Ørum Christensen, tlf.: 61 70 42 34

CO-RO FOOD A/S, Frederikssund

Vinduesudskiftning

Tømrerentreprise kr. 700.000,-

Afsluttet 2012

Ref.: CO-RO FOOD A/S, Alan massoud​

Smedegade, Værløse

Ombygning og tilbygning

Hovedentreprise kr. 1.750.000,-

Afsluttet 2012

Ref.: Echinus ApS, Rolf David Jensen, tlf.: 40 20 35 85

3F Hillerød

Tagentreprise kr. 650.000,-

Afsluttet 2012

Ref.: 3F, Per Nielsen​

Haldor Topsøe A/S, Frederikssund

SK NMA bygning F – ombygning

Tømrerentreprise kr. 1.500.000,-

Afsluttet 2012

Ref.: Haldor Topsøe A/S, Torben Kabel​

Strø Kirke

Nye graverfaciliteter og ombygning af kapel

Hovedentreprise kr. 2.300.000,-

Afsluttet 2012

Ref.: Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue ApS, Brian Hansen, tlf.: 47 33 33 00

Græse Præstegård

Opførelse af nye graverfaciliteter og ombygning af kirkeladen m.v.

Hovedentreprise kr. 6.265.000,-

Murerentreprisen kr. 1.222.800,-

Tømrerentreprisen kr. 1.424.469,-

Afsluttet 2012

Ref.: Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue ApS, Brian Hansen, tlf.: 47 33 33 00

Novo Nordisk A/S, Hillerød

Opførelse af ny bygning

Murerentreprise kr. 2.814.500,-

Afsluttet 2013

Ref.: Jakon A/S, Paul Reimers Siems, tlf.: 44 83 02 00

Haldor Topsøe A/S, Frederikssund

Ny tilbygning M2

Hovedentreprise kr. 5.705.000,-

Murerentreprisen kr. 500.000,-

Tømrerentreprisen kr. 705.000,-

Afsluttet 2013

Ref.: Haldor Topsøe A/S, Nicoline Stripp

Skolen ved Kæret, Frederikssund

Ny skolebygning

Hovedentreprise kr. 4.200.000,-

Afsluttet 2013

Ref.: Mangor & Nagel, Bjørn Vagn Jakobsen

Vestermose (Frederikssund Kommune)

Tagentreprise kr. 650.000,-

Afsluttet 2013

Ref.: Frederikssund Kommune, Søren Lindgaard tlf.: 47 35 10 00

Sillebroen Frederikssund

Indretning af lægeklinik

Hovedentreprise kr. 1.425.825,-

Afsluttet 2013

Nyt stuehus Roskilde

Opførelse af nyt stuehus

Hovedentreprise kr. 2.809.100,-

Afsluttet 2013

Thorstedlund, Frederikssund

Ombygning og renovering af nyt familie- og ungehus

Entreprise: Byggeplads, jord-, beton-, kloak- og murerarbejdet kr. 1.720.000,-

Afsluttet 2014

Ref.: Byggeleder Jens Chr. Andersen, tlf.: 40 96 37 14

Bredebo Plejecenter

Opførelse af nyt plejecenter

Murerentreprisen kr. 12.000.000,-

Afsluttet 2014

Ref.: H. Skjøde Knudsen A/S, Knud Mogens Lindhard tlf.: 64 47 17 19

Græse Strandvej 6, Frederikssund

Opførelse af 9 rækkehuse

Totalentreprise kr. 8.530.715,-

Afsluttet 2014

Ref.: B & P Development ApS, tlf.: 47 37 38 28

Ådalens Skole, Frederikssund

Opførelse af nybygninger

Fagentreprise: Jord-, kloak- og betonentreprisen kr. 7.550.000,-

Igangværende

Ref.: Dahl A/S, Henrik Sondum, tlf.: 27 74 54 15

Tomatvej, Amager

Opførelse af 52 rækkehuse

Fagentreprise: Jord-, kloak- og betonentreprisen kr. 5.800.000,-

Igangværende

Ref.: Dahl A/S, Mogens Hansen, tlf.: 27 74 54 10

Din garanti for kvalitet​

Kontakt

Tlf.: 47 52 20 02

E-mail: info@bang-nielsen.dk
CVR: 25090012

Adresse

​BANG NIELSEN A/S

Lyngerupvej 28
3630 Jægerspris

Vi støtter