Referenceliste

Nedenfor findes et udpluk af projekter, hvor Bang Nielsen A/S har stået for udvikling og udførelse af projekterne i perioden 2003 – 2014 i totalentreprise størrelse fra kr. 3,0 til 33,0 millioner!
Desuden har Bang Nielsen A/S udført en del byggeri i eget regi.

‘Bang Nielsen A/S har udført byggeopgaver, hvor vi har været rådgivere siden midten af 1990’erne. Arbejdsområdet har primært været Folkekirkens bygninger og middelalderkirker.

Bang Nielsen A/S har i perioden været tegnet af John Bang Nielsen, der har altid været leveret 1. klasses arbejde, været på forkant med problemløsninger også overfor byggesagernes tidsfrister og økonomi. I firmaet er der et solidt kendskab til at arbejde med istandsættelser og restaureringer og en stor respekt for at arbejde med gammelt murværk m.v.

August 2010
Anders Alsløv, adm. direktør
Arkitekterne Alsløv, Andersen & Vorbeck A/S

Glasaxe Præstegård, ombygning.
”Bang Nielsen  har deltaget i ovennævnte sag som storentreprenør og forestået understøbning af facader og renovering af sokkel samt indvendig nedrivning. Arbejdet blev udført fra efteråret 2008 til sommeren 2009. Bang Nielsen har udført arbejdet i høj kvalitet, og har undervejs i byggeprocessen udvist stor fleksibilitet og evne til at deltage aktivt i at løse de ad hoc problemer der opstod. Bl.a. blev gravearbejdet udført under opsyn af Kroppedal Museum, idet området er af historisk interesse. I denne opgave deltog Bang Nielsen aktivt til at løse logistikken til alle parters tilfredshed.
Udover god kvalitet, har Bang Nielsen demonstreret vilje og evne til at styre de administrative processer med tidsplaner, kvalitetssikring osv., og entreprisen blev håndteret sikkert til et godt resultat”.

17. august 2010
Peter Testmann, arkitekt MAA
Fogh & Følner Arkitekter A/S

Bygningsrenovering og restaureringsarbejder.
”Undertegnede arkitekt kan bekræfte, at murer- og entreprenørfirmaet Bang Nielsen har stor erfaring indenfor restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Blandt andet kan vi nævne, at firmaet indenfor de senere år og senest i 2009 har udført etapevis renovering af facaderne på Jægerspris Slot, hvor arbejdet har bestået i afrensning af de berappede teglstensfacader, udskiftning af munkesten og andre typer defekte teglsten, udskæring og omfugning af facadefuger med hydraulisk kalkmørtel samt lasurbehandling af facaderne med speciel indfarvet kalkvand.
Endvidere har firmaet ved ovennævnte facaderenoveringer foretaget reparation og istandsættelse af chambranler med rokokoagtige profiler omkring vinduer og udv. døre, af resticeringer og af anden facadeornamentik på slottet.

Vi har også benyttet firmaet til mere begrænsede indvendige murværksreparationer på slottet af mere konservatormæssig karakter.

Bang Nielsen har vi også gennem årene benyttet ved restaurering af andre fredede og bevaringsværdige bygninger, herunder også ved udskiftning af teglhængte tage på disse bygninger og firmaet har i øvrigt for en måned siden færdigudført en større hovedistandsættelse af Blovstrød Sognegård ved siden af middelalderkirken i Blovstrød”.

20. august 2010
Torben Krogh Hansen
Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue ApS

SAS Bautahøj, hovedentreprise
26 nye hotelværelser, 1.370 m2
Entreprise 16.375.000,-
Afsluttet 2005
Ref.: Mangor & Nagel A/S, tlf. 47 31 32 10

Novo Nordisk A/S, Postboks 1000, 2880 Bagsværd.
Renovering af Fauerholm
kr. 2.500.000,-
Afsluttet 2006
Ref.: Tegnestuen Møllestræde A/S, tlf. 48 25 44 66/Novo Nordisk A/S, Bettina Birch

Tilbygning til Møllegårdshallen, Jægerspris
Omklædning og baderum
180 m2
Hovedentreprise 2.900.000,-
Afsluttet 2006
Ref.: Frederikssund Kommune, tlf. 47 35 10 00

Midtbanevej 1-20, 4050 Skibby.
20 boliger, vej og parkeringsanlæg
1.900 m2
Totalentreprise kr. 33.000.000,-
Afsluttet 2007
Ref.: Arkitektfirmaet Povl Krebs, tlf. 40 11 93 30

Dansk Vandrelaug
Kultorvet 7, 1175 København K
Facaderenovering kr. 2.000.000,-
Afsluttet 2007
Ref.: Bygningskultur Danmark, Robert Lau

Gerlev Vuggestue
Om- og tilbygning
Hovedentreprise kr. 3.150.000,-
Afsluttet 2007
Frederikssund Kommune, Søren Lindgaard tlf. 47 35 10 00

Vænget, Jægerspris
Opførelse af hus
Hovedentreprise kr. 2.300.000,-
Afsluttet 2007
Ref.: Ulrik Schwanenflügel – Arkitektfirma, tlf. 33 93 88 70

FDF Frederiksberg, Vårfluevej 23, 2610 Rødovre
Jomsborg – istandsættelse af Bjørnebo,
Jomsborgvej, Kulhuse, 3630 Jægerspris
Hovedentreprise kr. 2.600.000,-
Afsluttet 2008
Ref.: Factum2 Ølstykke, tlf. 47 17 46 34

Nordcentret Frederiksværk
Ombygning af butikscenter
550 m2
Hovedentreprise kr. 3.681.000,-
Afsluttet 2008
Ref.: Dissing + Weitling, tlf. 32 83 50 00

Ølsted Børnehave
Tilbygning og renovering, råhus
Entreprise kr. 1.600.000,-
Afsluttet 2008
Tømrermester Egon Bech A/S, tlf. 47 72 20 60

Ølsted Skole
Facadeisolering og indvendig ombygning
Fagentreprise kr. 1.500.000,-
Afsluttet 2008
Ref.: Dines Jørgensen & Co. A/S, Hans Henrik Linde tlf. 48 26 06 66

TDC, Teglholmsgade.
Nybyggeri
10.900 etagemeter
Murerentreprise kr. 6.900.000,-
Afsluttet 2009
Ref.: Brdr. A. & B. Andersen

Frederikssund Ny Sognegård
Nybygning og renovering
Murerentreprise kr. 1.350.000,-
Afsluttet 2009
Ref.: Ark. Søren P. Heiberg, tlf. 47 31 55 62

Kong Frederiks VII’s Stiftelse, Slotsgården 20, 3630 Jægerspris
Gl. Skovfogedsted, ny institutionsbygning
Hovedentreprise kr. 2.600.000,-
Afsluttet 2009
Ref.: Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue ApS, Brian Hansen tlf. 47 33 33 00

Nyt stuehus, Frederikssund
Opførelse af nyt hus
Hovedentreprise kr. 2.900.000,-
Afsluttet 2010
Ref.: Carl Bro A/S, Frank Lemb tlf. 47 31 10 80

Haldor Topsøe A/S, Nymøllevej 22, 2800 Lyngby
Islebjerggård, Heimdalsvej 6, 3600 Frederikssund.
Ombygning, 1.000 m2
Hovedentreprise kr. 5.375.000,-
Afsluttet 2010
Ref.: Haldor Topsøe A/S, Torben Kabel

Totalombygning af hal, Kulhuse Savværk
1.000 m2
Hovedentreprise kr. 2.650.000,-
Afsluttet 2010
Ref.: Frederikssund Kommune, Jens Berg tlf. 47 35 10 00

Sogneskolen i Jægerspris
Renovering af baderum
Hovedentreprise kr. 1.500.000,-
Afsluttet 2010
Ref.: Frederikssund Kommune, Søren Lindgaard tlf. 47 35 10 00

Frederikssund Private Realskole
Opførelse af ny musikbygning
Fagentreprise murer kr. 550.000,-
Afsluttet 2011
Ref.: Ark. Søren P. Heiberg, tlf. 47 31 55 62

Skt. Josefs Skole
Ny tilbygning
Tømrerentreprise kr. 1.650.000,-
Murerentreprise kr. 700.000,-
Afsluttet 2011
Ref.: Ing. Jørgen Braad, tlf. 75 88 59 00

BR Legetøj, Frederikssund
Opførelse af ny bygning
Hovedentreprise kr. 7.300.000,-
Murerentreprise kr. 1.200.000,-
Tømrerentreprise kr. 1.900.000,-
Afsluttet 2011
Ref.: Mangor & Nagel, Max Møller, tlf. 56 18 32 18

Højagergård
Tagentreprise kr. 1.100.000,-
Afsluttet 2012
Ref.: Frederikssund Kommune, Jens Berg tlf. 47 35 10 00

Privat hus i Holte
Ombygning
Hovedentreprise kr. 5.600.000,-
Murerentreprise   kr. 1.400.000,-
Tømrerentreprise kr. 1.600.000,-
Afsluttet 2012
Ref.: Newark ApS, Stig Ørum Christensen, tlf. 61 70 42 34

CO-RO FOOD A/S, Frederikssund
Vinduesudskiftning
Tømrerentreprise kr. 700.000,-
Afsluttet 2012
Ref.: CO-RO FOOD A/S, Alan massoud

Smedegade, Værløse
Ombygning og tilbygning
Hovedentreprise kr. 1.750.000,-
Afsluttet 2012
Ref.: Echinus ApS, Rolf David Jensen, tlf. 40 20 35 85

3F Hillerød
Tagentreprise kr. 650.000,-
Afsluttet 2012
Ref.: 3F, Per Nielsen

Haldor Topsøe A/S, Frederikssund
SK NMA bygning F – ombygning
Tømrerentreprise kr. 1.500.000,-
Afsluttet 2012
Ref.: Haldor Topsøe A/S, Torben Kabel

Strø Kirke
Nye graverfaciliteter og ombygning af kapel
Hovedentreprise kr. 2.300.000,-
Afsluttet 2012
Ref.: Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue ApS, Brian Hansen, tlf. 47 33 33 00

Græse Præstegård
Opførelse af nye graverfaciliteter og ombygning af kirkeladen m.v.
Hovedentreprise kr. 6.265.000,-
Murerentreprisen   kr. 1.222.800,-
Tømrerentreprisen kr. 1.424.469,-
Afsluttet 2012
Ref.: Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue ApS, Brian Hansen, tlf. 47 33 33 00

Novo Nordisk A/S, Hillerød
Opførelse af ny bygning
Murerentreprise kr. 2.814.500,-
Afsluttet 2013
Ref.: Jakon A/S, Paul Reimers Siems, tlf. 44 83 02 00

Haldor Topsøe A/S, Frederikssund
Ny tilbygning M2
Hovedentreprise kr. 5.705.000,-
Murerentreprisen    kr. 500.000,-
Tømrerentreprisen kr. 705.000,-
Afsluttet 2013
Ref.: Haldor Topsøe A/S, Nicoline Stripp

Skolen ved Kæret, Frederikssund
Ny skolebygning
Hovedentreprise kr. 4.200.000,-
Afsluttet 2013
Ref.: Mangor & Nagel, Bjørn Vagn Jakobsen

Vestermose (Frederikssund Kommune)
Tagentreprise kr. 650.000,-
Afsluttet 2013
Ref.: Frederikssund Kommune, Søren Lindgaard tlf. 47 35 10 00

Sillebroen Frederikssund
Indretning af lægeklinik
Hovedentreprise kr. 1.425.825,-
Afsluttet 2013

Nyt stuehus Roskilde
Opførelse af nyt stuehus
Hovedentreprise kr. 2.809.100,-
Afsluttet 2013

Thorstedlund, Frederikssund
Ombygning og renovering af nyt familie- og ungehus
Entreprise: Byggeplads, jord-, beton-, kloak- og murerarbejdet kr. 1.720.000,-
Afsluttet 2014
Ref.: Byggeleder Jens Chr. Andersen, tlf. 40 96 37 14

Bredebo Plejecenter
Opførelse af nyt plejecenter
Murerentreprisen kr. 12.000.000,-
Afsluttet 2014
Ref.: H. Skjøde Knudsen A/S, Knud Mogens Lindhard tlf. 64 47 17 19

Græse Strandvej 6, Frederikssund
Opførelse af 9 rækkehuse
Totalentreprise kr. 8.530.715,-
Afsluttet 2014
Ref.: B & P Development ApS, tlf. 47 37 38 28

Ådalens Skole, Frederikssund
Opførelse af nybygninger
Fagentreprise: Jord-, kloak- og betonentreprisen kr. 7.550.000,-
Igangværende
Ref.: Dahl A/S, Henrik Sondum, tlf. 27 74 54 15

Tomatvej, Amager
Opførelse af 52 rækkehuse
Fagentreprise: Jord-, kloak- og betonentreprisen kr. 5.800.000,-
Igangværende
Ref.: Dahl A/S, Mogens Hansen, tlf. 27 74 54 10