Ådalens Skole

Renovering og tilbygning til Ådalens Skole i Frederikssund, indeholder en omfattende udskiftning af facadepartier og diverse ombygninger af indvendige lokaler.

Tilbygningen er i ét plan og følger linjer og udtryk fra den eksisterende bygning. Tilbygningen udføres med rammede betonpæle, stribefundamenter, selvbærende dæk samt med søjle-dragerkonstruktion i limtræ.

Bang Nielsen A/S udfører fagentrepriserne jord, kloak og beton, herunder udvendig skalmur og montage af huldæk, gasbeton og flisearbejde.

Arbejdet udføres i perioden april 2014 til februar 2015.